fbpx

Podstawy reklamacji

Naprawą i serwisowaniem produktów marki Genesis zajmuje się F-Service z Krakowa. Realizuje on pełen zakres napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych. Zgłoszenia usługi serwisowej można dokonać bezpośrednio w Serwisie lub osobiście w punkcie zakupu produktu. Wszystkie niezbędne informacje o kosztach, czasie realizacji naprawy itp. można znaleźć poniżej.

Podstawą wykonania naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu produktu wystawiony w jednym z krajów europejskich. Jeśli klient nie dostarczy odpowiedniego dokumentu, Serwis jest upoważniony do naliczenia opłaty za wykonanie usługi serwisowej.

Wszelkie sprawy serwisowe prosimy zgłaszać na podane niżej dane kontaktowe.

  • F-Service
  • ul. Płk. Dąbka 17,
  • 30-732 Kraków
  • service@f-service.pl
  • +48 534 857 883
  • +48 12 270 12 81

Serwis czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

czas realizacji

W ciągu 10 dni roboczych Serwis dokona analizy usterki oraz poinformuje Klienta o statusie naprawy sprzętu.

Standardowy czas wykonania usługi serwisowej, zgodnie z przepisami prawa może wynieść do 30 dni roboczych. Serwis dołoży wszelkich starań, aby usterka została usunięta w jak najkrótszym czasie.

odrzucenie gwarancji

Serwis ma prawo do podjęcia decyzji, że zgłaszana usterka nie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej. W takim przypadku Klient otrzyma wycenę naprawy pogwarancyjnej sprzętu.

naprawa pogwarancyjna

W każdej chwili Klient może zgłosić do naprawy produkt nieobjęty gwarancją. Przed wykonaniem usługi Serwis dokona bezpłatnej ekspertyzy usterki oraz za pomocą poczty elektronicznej prześle do akceptacji Klienta wycenę naprawy i przybliżony czas jej realizacji.

koszty transportu

W przypadku produktów objętych gwarancją koszty dostarczenia sprzętu do Serwisu pokrywa Klient. Koszty zwrotu serwisowanego towaru do Klienta ponosi Serwis. Kosztami transportu produktów nieobjętych gwarancją obciążany jest Klient.

płatność za usługi

Płatność za wykonaną usługę serwisową jest za każdym razem indywidualnie ustalana z klientem.